IPR-infoa Mallit Kuulutus ja väite

Kuulutus ja väite

Mikäli hakemuksen todetaan olevan säännösten mukainen se kuulutetaan Mallioikeuslehdessä. Kahden kuukauden kuluessa kuulutuspäivästä voidaan hakemusta vastaan tehdä kirjallinen perusteltu väite. Ellei väitettä esitetä malli rekisteröidään ja hakijalle annetaan siitä todistus. Mikäli väite on tehty virasto tutkii väitteen ja joko hyväksyy hakemuksen väitteestä huolimatta tai hylkää hakemuksen väitteen johdosta.

 

Aiemmin väitteen sai tehdä kuka tahansa, mutta uudessa laissa väiteoikeus on muuttunut seuraavilta osilta:

 

A) jos hakijana on muu kuin malliin oikeutettu niin väitteen voi tehdä se, joka katsoo olevansa malliin oikeutettu tai

 

B) jos malliin on luvatta otettu:

 


Viraston päätökseen voi hakea muutosta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalta, jonka päätökseen voi hakea muutosta edelleen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

« Takaisin: Mallit