IPR-infoa Mallit Miten malli rekisteröidään?

Miten malli rekisteröidään?

Mallin rekisteröintiä haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 


Hakemuksen liitteenä tulee lisäksi olla mallia esittävät kuvat kolmena kappaleena. Kuva voi olla valokuva tai piirustus. Mikäli hakija käyttää asiamiestä hakemukseen tulee liittää myös valtakirja. Mikäli hakijana on joku muu kuin mallin luoja tarvitaan vielä siirtokirja.

 

Mallioikeus myönnetään, jos malli on uusi ja yksilöllinen.

 

Uutuusvaatimus tarkoittaa sitä, että malli rekisteröidään vain mikäli samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemispäivää tai etuoikeuspäivää. Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kuvaamisella, näytteillepanemisella, kaupaksi pitämisellä tai muulla tavalla. Uudessa mallioikeuslaissa on määritelty ’grace period’ eli armonaika, jonka mukaan mallin ei katsota tulleen julkiseksi vaikka se olisikin julkaistu 12 kuukauden aikana ennen hakemis- tai etuoikeuspäivää mallin luojan tai tämän antamien tietojen tai suorittaminen toimenpiteiden johdosta.

 

Yksilöllisyys edellyttää sitä, että asiaan perehtyneen käyttäjän mallista saama kokonaisvaikutelma eroaa ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeuspäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta.

« Takaisin: Mallit