IPR-infoa Mallit Yhteisömalliasetus

Yhteisömalliasetus

[Neuvoston asetus (EY) No 6/2002, annettu 12.12.2001]
TULI VOIMAAN 6.3.2002

 

Yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton eli mallioikeus syntyy ja lakkaa samalla kertaa koko yhteisön alueella. Samoin yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Kansalliset järjestelmät säilyvät yhteisömallista huolimatta rinnakkaisina järjestelminä ja hakija voi siten itse valita kansallisen ja yhteisön rekisteröintijärjestelmän välillä. Yhteisömallia koskevat loukkaus- ja vahvistuskanteet käsitellään yhteisön mallituomioistuimessa, jotka tulee nimetä jokaiseen jäsenvaltioon. Suomessa tällaisena yhteisön mallituomioistuimena toimii Helsingin käräjäoikeus.

 

Rekisteröimättömän mallin suoja tuli voimaan asetuksen myötä 6.3.2002. Rekisteröimättömän yhteisömallin suojaa voivat nauttia tuotteet, jotka täyttävät asetuksen edellyttämät uutuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset. Rekisteröimätön yhteisömalli on voimassa vain 3 vuotta siitä lukien, jona malli on ensimmäistä kertaa tullut tunnetuksi yhteisössä. Tällaisen rekisteröimättömän yhteisömallin suoja on suppeampaa kuin rekisteröitävien mallien antama suoja. Sen perusteella voi kuitenkin puuttua mallin luvattomiin jäljentämistoimiin. Myös rekisteröimätön yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton.

« Takaisin: Mallit