IPR-infoa Patentit

Patentit

Mitä patentti on?

Patentti on patenttiviranomaisen myöntämä kielto-oikeus, jolla voi kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti. Kielto-oikeus on määräaikainen (useimmissa maissa 20 v) ja alueellinen (maa- tai aluekohtainen).

Mitä voidaan patentoida?

Teollisesti valmistettava tai käytettävä laite, tuote, menetelmä tai käyttö, joka on uusi ja keksinnöllinen (eroaa olennaisesti ennestään tunnetuista), voidaan patentoida. Myös tietokoneohjelma yhdistettynä tekniseen sovellukseen, geneettistä tietoa sisältävä biologinen materiaali tai mikrobiologinen menetelmä ovat patentoitavissa. Patenttiviranomainen käyttää harkintavaltaansa siinä, onko keksinnöllisyystaso riittävä, ts. eroaako keksintö riittävän olennaisesti ennestään tunnetuista, vai kuuluuko keksintö (uutuudestaan huolimatta) ammattimiehen tavanomaisen taitamisen piiriin.

Miksi patentoidaan?

Patentointi on tehokas tapa suojata keksinnöt ja tuotekehitystulokset kilpailijoiden luvattomalta kopioinnilta. Jonkinasteista suojausta saadaan aikaan myös nopealla tuotekehityksellä ja valmistusmenetelmien salassapidolla, mutta useinkaan nämä keinot eivät sovellu tai riitä, jolloin patentointi on ainoa käyttökelpoinen suojamuoto. Patentoinnilla on merkitystä myös oman toimintavapauden turvaamisessa.

Patentoinnissa lähtökohtana on aina keksinnön selvittäminen mahdollisimman perusteellisesti, käyttäen hyväksi piirustuksia aina kun se on mahdollista. Keksinnön ainakin yksi...

Lue lisää

Missä maissa ja milloin olisi haettava patenttia?   Ensimmäinen hakemus kannattaa yleensä jättää Suomen patenttivirastoon. Tähän on useita...

Lue lisää

1. Yleistä   Peruslähtökohta on edelleen, että patenttia haetaan kussakin maassa erikseen. Lisäksi tulevat alueelliset patentointijärjestelmät: Euroopan patentti, Euraasian...

Lue lisää

Yksinoikeus tietokoneohjelmaan voi perustua patentointiin tai tekijänoikeuteen.   Tietokoneohjelmien patentointi   Patentti on yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen...

Lue lisää
« Takaisin: IPR-infoa