IPR-infoa Patentit Miten patentoidaan?

Miten patentoidaan?


Patentoinnissa lähtökohtana on aina keksinnön selvittäminen mahdollisimman perusteellisesti, käyttäen hyväksi piirustuksia aina kun se on mahdollista. Keksinnön ainakin yksi suoritusesimerkki on kuvattava täydellisesti ja aukottomasti. Kaikkien maiden patenttilakiin sisältyy määräys, jonka mukaan keksintö on esitettävä siten, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Keksinnön valmistus ja käyttö tulee olla mahdollista yksinomaan patenttihakemuksessa annettuja ohjeita seuraten, ilman että ammattimiehen tarvitsee keksiä ja suunnitella lisää. Keksinnön tavoitteiden ja yleisen keksintöajatuksen kuvaus ei siis ole riittävä. Joskus keksijä haluaa kertoa vain nämä seikat, kuvitellen siten saavansa laajemman patenttisuojan. Kuitenkaan keksinnön selityksen ja piirustusten yksityiskohtaisuus ei rajoita patenttisuojan laajuutta, sillä patenttisuojan määräävät patenttivaatimukset.

Kun keksintöä selvitetään patenttihakemuksen laatimista varten, olisi mahdollisimman seikkaperäisesti vastattava seuraaviin kysymyksiin:
Mikä on se erityinen ongelma, johon keksintö tarjoaa ratkaisun? Määrittele ongelma siten, ettei tunnettu tekniikka pysty sitä ratkaisemaan.
Jos ongelmakenttä sinänsä on vanha, miten ko. ongelmat on ratkaistu aikaisemmin? Mitkä ovat tunnettujen ratkaisujen haitat?
Miten ongelma on ratkaistu keksinnön avulla? Mikä on keksinnössä olennaista? Mitä etuja keksinnöllä saavutetaan?
Mikä on keksinnön parhaana pidetty sovellutusmuoto (suoritusesimerkki)? Esitä keksinnön täydellinen toimiva ratkaisu mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Onko keksinnöllä muita sovellutusmuotoja tai suoritustapoja? Selvitä ne lyhyesti.


Kun keksijä tai patentin hakija selvittää keksinnön vastaamalla edellä esitettyihin kohtiin, voi patenttiasiamies sillä perusteella laatia patenttihakemuksen. Luonnollisesti selvitys voidaan tehdä keksijän/hakijan ja patenttiasiamiehen välisellä keskustelulla.

« Takaisin: Patentit