IPR-infoa Patentit Ulkomaisen patentinhaun vaihtoehdot

Ulkomaisen patentinhaun vaihtoehdot

1. Yleistä

 

Peruslähtökohta on edelleen, että patenttia haetaan kussakin maassa erikseen. Lisäksi tulevat alueelliset patentointijärjestelmät: Euroopan patentti, Euraasian patentti ja Afrikkalainen patentti. Euroopan patenttia kannattaa hakea vasta kun hakemukseen nimettäviä maita on vähintään kolme. Kansainvälinen eli PCT- (Patent Co-operation Treaty) hakemus on käyttökelpoinen silloin, kun suhteellisen pienillä kustannuksilla halutaan varata lisäaikaa lopullisen maaluettelon päättämiseen. Samalla saadaan lisätutkimus keksinnön uutuuden osalta. Pyydettäessä ja lisämaksulla saadaan esitutkimus myös keksinnön patentoitavuuden osalta. Kansainvälistä patenttihakemusta voidaan aiemmasta käytännöstä poiketen jatkaa kansallisina hakemuksina 30 /31 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä riippumatta siitä onko esitutkimusta pyydetty vai ei.

 

2. Euroopan patenttihakemus

 

Euroopan patenttihakemus jätetään Euroopan patenttivirastoon joko Müncheniin, joka toimii keskusvirastona tai Haagiin, jossa tutkitaan hakemuksen muodollinen puoli ja uutuus. Hakemus voidaan jättää myös Suomen patenttivirastoon, joka lähettää sen EPOon. Uutuustutkimuksen jälkeen Münchenin virasto suorittaa varsinaisen patentoitavuustutkimuksen, jota on erikseen pyydettävä ja suoritettava patentoitavuustutkimusmaksu. Koska hakija tätä ennen on saanut tiedon uutuustutkimustuloksesta, voi hakija/asiamies sen perusteella päättää, kannattaako patentoitavuustutkimusta pyytää ja maksua suorittaa. Euroopan patenttivirasto antaa tarvittaessa hakijalle välipäätöksen (välipäätöksiä), joihin hakija voi vastata muuttamalla tarvittaessa patenttivaatimuksia ja perustelemalla keksinnön eroja ja etuja verrattuna tunnettuun tekniikkaan. Tältä osin käytäntö on sama kuin kansallisissa hakemuksissa.

 

Euroopan patenttihakemukseen voidaan nimetä yli 30 maata ja joitakin liitännäismaita. Euroopan patenttiviraston päätös on kaikkia jäsenvaltioita sitova. Myönnetty patentti on kuitenkin rekisteröitävä erikseen niissä maissa, joissa se halutaan voimaan.

 

Kolmannella osapuolella on mahdollisuus tehdä väite 9 kk:n sisällä Euroopan patentin hyväksymispäätöksen kuuluttamisesta. Hakemuksen jätöstä patentin myöntämiseen kuluu aikaa noin 2,5 - 4 vuotta. Patentti on voimassa 20 vuotta hakupäivästä. Vuosimaksut on suoritettava kunkin maan Patenttivirastoon saman suuruisina kuin ko. maan kansallisissa patenteissa.

« Takaisin: Patentit