IPR-infoa Tavaramerkit Siirrot nimenmuutokset ja lisenssit Suomessa

Siirrot nimenmuutokset ja lisenssit Suomessa

Tavaramerkin siirto (luovutus)

 

Tavaramerkki on mahdollista siirtää toiselle. Siirto voi käsittää joko kaikki ne tavarat, joille merkki on rekisteröity, tai osan niistä. Siirto, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Siirron merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin on jätettävä hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Siirtohakemuksen jättöä varten tarvitsemme:

 

 

Jos tavaramerkin haltijan nimi muuttuu, on tämä muutos hyvä merkitä myös tavaramerkkirekisteriin. Haltijan nimenmuutoksen merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin on jätettävä hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Nimenmuutoshakemuksen jättöä varten tarvitsemme:

 

 

Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi oikeuttaa toisen käyttämään tavaramerkkiä. Lisenssi voi koskea koko maata tai jotakin sen osaa ja se voi koskea joko kaikkia tavaroita, joille merkki on rekisteröity, tai osaa niistä. Lisenssinhaltijoita voi olla yksi tai useampia. Lisenssi, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta
kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden merkkiin. Lisenssin merkitsemiseksi tavaramerkkirekisteriin on jätettävä hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lisenssihakemuksen jättöä varten tarvitsemme:

 


Hakemuksen tavaramerkkiä koskevan lisenssin rekisteröimisestä voi tehdä joko tavaramerkin haltija tai lisenssinsaaja.

« Takaisin: Tavaramerkit