IPR-infoa Tavaramerkit Tavaramerkin suojaaminen Suomessa

Tavaramerkin suojaaminen Suomessa

Tavaramerkki voidaan suojata joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Rekisteröinti on selkeämpi vaihtoehto. Oikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin on helposti todettavissa ja todistettavissa.

 

Mahdolliset rekisteröintiesteet voidaan selvittää jo ennen hakemuksen jättöä tekemällä ennakkotutkimus.

 

Hakemuksen laatiminen

 

Hakemuksen laatimista varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

 

Merkki
Tavarat ja palvelut, joita merkki koskee
Hakijan nimi, osoite ja kotipaikka
Valtakirja (ks. Kaavakkeet)
Laadimme hakemuksen yhteistyössä kanssanne ottaen huomioon tarvitsemanne suojauksen laajuuden. Suojattavat tavarat ja palvelut kannattaa määritellä toisaalta tarpeeksi laajasti, jotta varauduttaisiin tuotevalikoimanne laajenemiseen tulevaisuudessa ja toisaalta tarpeeksi suppeasti, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta yhteentörmäyksiltä aikaisempien merkkien kanssa.

 

Hakemuksen jättö

 

Laadimme hakemuksen ja hoidamme sen jätön puolestanne Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tavaramerkkisuoja alkaa hakemuksen jättöpäivästä (edellyttäen että merkki rekisteröidään).

 

Hakemuksen käsittely

 

Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa tavaramerkkihakemuksenne rekisteröinnin esteeksi aikaisempia tavaramerkkirekisteröintejä, -hakemuksia ja toiminimiä. Suomessa myös sukunimi voi olla esteenä rekisteröinnille. PRH voi myös pitää merkin erottamiskyvyttömyyttä sen rekisteröinnin esteenä (ks. Yleistä tietoa tavaramerkeistä).

 

Arvioimme mahdolliset menettelytavat tapauskohtaisesti ja ehdotamme Teille jatkomenettelyä. Voimme esimerkiksi neuvotella puolestanne aikaisemman oikeuden haltijan kanssa tai jättää PRH:lle vastineen, jossa kiistämme merkkien sekoitettavuuden. Hoidamme puolestanne kirjeenvaihdon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen että vastapuolen kanssa.

 

Rekisteröinnin voimassaoloaika

 

Tavaramerkkirekisteröinnin voi pitää voimassa ikuisesti! Se voidaan uudistaa aina uudelleen kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Muistutamme Teitä hyvissä ajoin ennen eräpäivää uudistamismahdollisuudesta. Yli viisi vuotta käyttämättä ollut tavaramerkkirekisteröinti voidaan kuitenkin kolmannen osapuolen vaatimuksesta kumota.

 

« Takaisin: Tavaramerkit