IPR-infoa Tavaramerkit Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla

Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla

Tavaramerkin rekisteröintiä ulkomailla voi hakea kolmea eri tietä:

 

Kansalliset hakemukset
EU-tavaramerkkirekisteröinti
WIPO:n kansainvälinen rekisteröinti
Kansalliset rekisteröinnit

 

Perinteinen tapa on jättää kansallinen hakemus erikseen kunkin maan rekisteriviranomaiselle. Tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö ja hakemuskäsittely vaihtelevat jonkin verran maittain. Joissakin maissa rekisteröidään merkkejä, joita Patentti- ja rekisterihallitus Suomessa pitäisi rekisteröintikelvottomina. Myös tavaramerkin haltijan oikeudet ja velvollisuudet vaihtelevat.

 

Tavaramerkkinne rekisteröimiseksi muissa maissa käytämme asiamiesverkostoamme, jonka avulla merkkinne voidaan saada rekisteröidyksi kaikkialla maailmassa. Kansainvälisen asiamiesverkostomme kautta saamme käyttöömme maakohtaisten käsittelyprosessien erojen tuntemuksen ja viimeisimmän tiedon mahdollisista muutoksista paikallisessa lainsäädännössä ja menettelytavoissa.

 

EU-tavaramerkkirekisteröinti

 

Mikäli haluttu maavalikoima kattaa useita EU-maita, kannattaa harkita EU-tavaramerkkihakemuksen jättämistä. Yksittäisiä maita ei ole mahdollista valita, vaan EU-tavaramerkkirekisteröinti kattaa koko nykyisen EU-alueen eli kaikki 28 EU-maata. Yhä useammat kansainvälistyneet suomalaiset yritykset ovat siirtyneet EU-rekisteröinnin käyttöön

 

EU-rekisteröinti tai -hakemus taas voi olla perusrekisteröinti, jonka perusteella suojaa voidaan hakea Madridin pöytäkirjan mukaisesti muihin siihen liittyneisiin jäsenvaltioihin.

 

Lisätietoa EU-tavaramerkkirekisteröinnistä
PRH:n sivuilla, ks. www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiulkomailla/euntavaramerkki.html  ja
EUIPO:n sivuilla, ks. https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/trade-marks-in-the-european-union

 

WIPO:n kansainvälinen rekisteröinti (IR = International Registration)

 

Toinen keskitetty rekisteröintijärjestelmä on WIPO:n kansainvälinen rekisteröinti (WIPO = World Intellectual Property Organization). Tähän ns. Madridin pöytäkirjan mukaiseen hakemukseen voidaan valita halutut maat tällä hetkellä noin 100 maan joukosta. Esimerkiksi seuraavat maat ovat liittyneet Madridin pöytäkirjaan: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Espanja, Kiina, Tsekki, Puola, Portugali, Sveitsi, Japani ja USA. Järjestelmään liittyy jatkuvasti uusia maita. Kansainvälisen rekisteröintihakemuksen jättämisen edellytyksenä on kansallinen tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti tai EU-hakemus tai -rekisteröinti.

 

EU liittyi yhtenäisenä alueena WIPOn järjestelmään 1.10.2004. Euroopan yhteisö kattaen kaikki 27 EU-maata voidaan tällöin nimetä yhdeksi kohteeksi, jossa Madridin pöytäkirjan mukaista suojaa haetaan.

 

Keskitetty kansainvälinen järjestelmä pienentää hakemusvaiheen maksuja verrattuna yksittäin jätettyihin kansallisiin hakemuksiin. IR-rekisteröinti mahdollistaa merkin uudistamisen useissa maissa yhdellä uudistushakemuksella 10 vuodeksi kerrallaan.

 

Lisätietoja WIPO:n Madridin pöytäkirjan mukaisesta kansainvälisestä rekisteröinnistä
suomenkielisenä, ks. https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiulkomailla/kansainvalinenrekisterointiwipo.html  ja
englanninkielisenä, ks. www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/

 

Etuoikeus (prioriteetti)

 

Jos ulkomaisten hakemusten jätössä edetään vaiheittain, kannattaa muistaa, että mikäli uusi ulkomainen hakemus jätetään kuuden kuukauden sisällä esimerkiksi suomalaisen hakemuksen tai EU-hakemuksen jätöstä, voidaan uudelle hakemukselle pyytää etuoikeutta aikaisemmin jätetyn hakemuksen jättöpäivästä. Käytännössä etuoikeuden saaminen tarkoittaa, että ulkomainen hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa.

 

« Takaisin: Tavaramerkit