EST 1935

fien
Hae

Hyödyllisyysmallit

Hyödyllisyysmallioikeudella tarkoitetaan keksijälle hakemuksesta rekisteröityä yksinoikeutta keksintönsä ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Yksinoikeus on määräaikainen ja alueellinen kuten patentin antama yksinoikeus. Suomessa hyödyllisyysmalli on voimassa yhteensä enintään 10 vuotta (maksamalla uudistusmaksut 4 vuoden ja 8 vuoden kuluttua hakupäivästä).

Hyödyllisyysmallihakemus tehdään pääsääntöisesti kuten patenttihakemus, sillä ei kuitenkaan voi suojata menetelmäkeksintöjä. Keksinnöllisyysvaatimus on alhaisempi kuin patentilla suojattavan keksinnön osalta.

Hyödyllisyysmallina rekisteröitävän keksinnön tulee olla uusi ja erota selvästi aiemmin tunnetusta. Patenttivirasto ei tutki keksintöä hakemusvaiheessa uutuuden osalta. Hakemus tutkitaan vain muodollisesti ja se rekisteröidään mahdollisten puutteellisuuksien korjaamisen jälkeen. Hakijalla on kuitenkin mahdollisuus pyytää uutuustutkimuksen suorittamista hakemusvaiheessa erillistä maksua vastaan ja hakijalle voidaan pyydettäessä antaa maksua vastaan erillinen lausunto löydetyistä uutuudenesteistä. Rekisteröinnin jälkeen kuka tahansa voi pyytää uutuustutkimusta maksua vastaan. Rekisteröidystä hyödyllisyysmallista kuulutetaan Hyödyllisyysmallilehdessä. Rekisteröidyn hyödyllisyysmallin osalta voidaan esittää vaatimus sen julistamisesta kokonaan tai osittain mitättömäksi. Tällaisen vaatimuksen voi tehdä kuka tahansa koska tahansa rekisteröinnin voimassaoloaikana ja jopa sen lakkauttamisen jälkeen. Vaatimuksen tekijän on esitettävä perustelut vaatimuksellensa ja maksettava samalla säädetty maksu.

Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle ilmoitetaan tehdystä mitätöintivaatimuksesta ja samalla hänelle annetaan kolme kuukautta aikaa vastata siihen. Mikäli hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei vastusta vaatimusta, rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi. Mikäli vaatimusta vastustetaan virasto tutkii vaatimuksen oikeellisuuden. Tämä tutkimus suoritetaan ainoastaan vaatimuksessa esitettyjen asiakirjojen pohjalta. Virasto ei omatoimisesti etsi uutuudenesteitä.

Vireillä oleva patenttihakemus voidaan muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi 10 vuoden kuluessa hakupäivästä tai etuoikeuspäivästä, jos etuoikeutta on pyydetty. Muunnettaessa patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi patenttihakemus jää edelleen vireille, jollei sitä erikseen peruuteta.

Aloitus on helppoa! Buukkaa maksuton tapaaminen, niin jutellaan lisää.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Inkeri Sole
+358 9 685 99 20

Jätä yhteydenottopyyntö