EST 1935

fien
Hae

Merkittävä patenttijärjestelmän uudistus (UP ja UPC)

Merkittävä patenttijärjestelmän uudistus Euroopan Unionin alueelle astuu voimaan 1.6.2023

Euroopassa on jo vuosikymmenten ajan tehty töitä patenttijärjestelmän uudistamiseksi. Uudistustyö on nyt viimeinkin saapumassa maaliin, sillä uudistukselle keskeisen sopimuksen (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) voimaan astuminen on varmistunut. Sopimuksen voimaan astumisen edellytykset täyttyivät 17.2.2023 kun Saksa ratifioi sopimuksen viimeisimpänä maana.

Sopimus tuo merkittävän uudistuksen EU -alueen patenttijärjestelmään. Sopimuksen myötä:

  • Euroopan Patenttiviraston myöntämän eurooppapatentin voi saattaa voimaan yhtenäispatenttina (Unitary Patent, UP), joka kattaa alkuvaiheessa jopa 17 EU-maata.
  • Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) aloittaa toimintansa. Tämä uusi tuomioistuin käsittelee keskitetysti yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja.


Sopimuksessa on alussa mukana 17 EU-maata

Sopimus astuu voimaan 1.6.2023 koskien seuraavia EU – maita (17): Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Portugali, Slovenia ja Ruotsi.

Sopimuksen piiriin odotetaan ajan myötä tulevan lisää EU-maita.


Mikä ihmeen yhtenäispatentti?

Kun Euroopan patenttivirasto EPO myöntää patentin keksinnöille, patentti on saatettava voimaan niillä alueilla, joilla patenttisuoja halutaan. Aiemmin voimaansaatot on tehty maakohtaisesti.

UPCA-sopimuksen myötä patentinhakijalle tulee nyt mahdolliseksi saattaa eurooppapatentti voimaan yhtenäispatenttina. Yhtenäispatentti suojaa keksinnön kaikissa UPCA-sopimuksen ratifioineissa maissa (17).

Myös jatkossa eurooppapatentin voimaansaatot voidaan tehdä maakohtaisesti, joten uudistus tuo aiemman maavalikoiman rinnalle uuden lisävaihtoehdon, jolla voidaan yhdellä voimaansaatolla kattaa suuri määrä EU-maita.


Mikä ihmeen Yhdistetty patenttituomioistuin?

Yhdistetty tuomioistuin UPC on kansainvälinen tuomioistuin, joka voi ratkaista yksittäisellä oikeudenkäynnillä eurooppapatenttiin liittyviä riitoja kaikkien UPC:n toimivallan alla olevien maiden (17) osalta. Tämän etuna on, ettei vastaavaa oikeudenkäyntiä tarvitse käydä kussakin maassa erikseen.

Jatkossa yksittäisellä kanteella on siis aikaansaatavissa laaja vaikutus. UPC:ssa nostetulla yksittäisellä loukkauskanteella voidaan puuttua kerralla useissa maissa tapahtuneiseen eurooppapatentin loukkauksiin. Vastaavasti, UPC:ssa nostetulla mitätöintikanteella voidaan mitätöidä eurooppapatentti kerralla niissä sopimusmaissa, joissa se on voimassa.

Niiden maiden osalta, jotka eivät ole sopimuksen piirissä, loukkauskanteet ja mitätöintikanteet käsitellään edelleen maakohtaisesti näiden maiden omissa tuomioistuimissa.


Opt-Out -pyyntö mahdollistaa pysyttelemisen vanhassa järjestelmässä

Patentinhaltijalla on halutessaan mahdollisuus pitää haluamansa eurooppapatentti (tai hakemus) nykyjärjestelmän piirissä tekemällä ns. Opt-Out -pyyntö. Tällöin UPC ei saa toimivaltaa kyseisen patentin osalta. Pyyntöä ei kuitenkaan huomioida, jos kyseinen patentti on voimaansaatettu yhtenäispatenttina taikka patenttia koskeva kanne on jo ehditty nostaa UPC:ssä jonkin osapuolen toimesta.

UPC alkaa ottaa vastaan Opt-Out-pyyntöjä jo 1.3.2023 lähtien. Näin ollen, Opt-Out -pyyntö on mahdollista jättää hyvissä ajoin ennen UPC:n virallista toiminnan alkua.

Jätä yhteydenottopyyntö