Lisää voimaa bisnespäätöksiin.

IPR as a Service

alk. 4 900,00  (ALV 0%)

IPR as a Service –palvelulla mahdollistat asiantuntijoidemme käytön kokonaisvaltaisesti kohtuullisella ja ennustettavalla kiinteällä hinnalla ilman piilokustannuksia. Kattava koulutus IPR-asioihin ja ajantasaiset raporttimme antavat edellytykset oikeaan päätöksentekoon ja tukevat yrityksesi liiketoimintaa.

Patenttihakemuksen laatiminen, hakemusmaksu, välipäätösten käsittely, julkaisumaksut, vuosimaksut – kaikki sisältyvät!

Palvelu koostuu kiinteästä aloitusmaksusta 4.900 € sekä kuukausimaksusta 490 €/kk (hintoihin lisätään arvonlisävero)

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, jotka toimivat suojattavan tai suojatun teknologian parissa ja haluavat kasvattaa liiketoimintaansa IPR:n avulla. Ohjelma tarjoaa kattavasti palveluita pienen tai aloittavan teknologiayrityksen tarpeisiin ja antaa tietoa markkinoista, kilpailijoista ja omista mahdollisuuksista hyödyntää teollisoikeuksia liiketoiminnassaan.

Mitä palvelulla saavutetaan?

Mahdollistetaan yrityksille pääsy hyödyntämään kokonaisvaltaisesti IPR-ammattilaisten osaamista kohtuullisin ja ennustettavin kustannuksin. Saatetaan yritys tietoiseksi IPR:n mahdollisuuksista ja seurataan aktiivisesti alan IPR-tilannetta ja sen kehittymistä. Oman teknologian suojaaminen voidaan aloittaa suomalaisella patenttihakemuksella joko ohjelman alussa tai vasta myöhemmässä vaiheessa.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Juha Lempinen
+358 45 102 8332

Nämä kaikki sisältyvät palveluun:

IPR-suunnitelma ja -koulutus

 • Koulutamme yrityksen henkilöstölle perustiedot patenteista, tavaramerkeistä ja malleista.
 • Laadimme yritykselle yksilöllisen IPR-suunnitelman, jossa hyödynnetään tähän ohjelmaan sisältyviä palveluita ja huomioidaan myös ohjelman ulkopuoliset tarpeet. Suunnitelma huomioi kokonaisvaltaisesti brändin ja teknologian suojaamisen ja valvonnan sekä IPR-tiedon hyödyntämisen liiketoimintanne tueksi.

Keksintöilmoitusten arviointi

 • Annamme lausunnon keksintöilmoituksesta koskien keksinnön suojausmahdollisuuksia ja mahdollisia lisäselvitystarpeita koskien. Lisäksi annamme suosituksemme jatkotoimenpiteistä IPR-suunnitelman pohjalta.

Tekoälypohjaiset hakupalvelut

 • Teqmine® Similarity –haku keksinnöille. Palvelu etsii asiakkaan toimittaman englanninkielisen kuvauksen kanssa samankaltaisia patenttijulkaisuja. Asiakas saa tunnukset palveluun hakutulosten tutkimiseksi. Vastaamme kysymyksiinne hakutuloksia koskien.

Kilpailijakartoitus tai teknologiamaisema

 • Kilpailijakartoituksella saatte tiedon siitä, minkälaisia oikeuksia kilpailijanne ovat rekisteröineet tai yrittäneet rekisteröidä. Selvitämme nimettyjen kilpailijoiden IPR-tilanteen tai vaihtoehtoisesti kartoitamme mahdollisia kilpailijoitanne tietokantahakujen perusteella.
 • Teknologiamaisema näyttää millaisia toimijoita ja millaisia suojauksia on tietyn teknologian parissa. Se kuvaa hyvin alan taustoja, nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaa sekä antaa alustavan näkemyksen toiminnanvapaudesta alalla.
 • TrademarkNow ® Name Check –haku tavaramerkeille. Palvelu etsii esimerkiksi annettua sanaa vastaavia ja lähellä olevia tavaramerkkejä sekä sanakirjamerkityksiä lukuisista eri lähteistä. Raportista saat selkeän kuvan sanamerkkisi rekisteröitävyydestä sekä asiamiehemme suosituksen jatkotoimenpiteille.

Salkkuraportit

 • Haemme tietokannasta nimetyn yrityksen patentti- tai tavaramerkkisalkun tiedot ja toimitamme niistä raportin.

Keksintötapaaminen

 • Käydään läpi keksintö ja sen sijoittuminen yrityksen liiketoimintaan. Laaditaan yhdessä suunnitelma keksinnön suojaamiseksi. Laaditaan kuvaus keksinnöstä uutuusselvitystä varten.

Keksinnön uutuusselvitys

 • Teemme uutuusselvityksen keksintötapaamisessa laaditun keksintökuvauksen pohjalta käyttäen Teqmine® Similarity –työkalua. Annamme lausunnon hakutuloksista ja niiden vaikutuksesta keksinnön uutuuteen. Asiakas saa tunnukset palveluun hakutulosten tutkimiseksi.

Patenttihakemuksen laatiminen ja välipäätösten käsittely

 • Laadinta: Laadimme patenttihakemuksen huomioiden uutuusselvityksen tulokset ja haettava patentin suoja kohdistetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti joko tiukasti keksinnön mukaiseen ratkaisuun tai laajempaan kokonaisuuteen. Asiakas saa tilaisuuden keskustella patenttihakemuksesta ja mahdollisista muutoksista ennen hakemuksen jättämistä virastoon tutkittavaksi.

Välipäätökset

 • Raportoimme PRH:lta tulevat patenttihakemuksen välipäätökset ja annamme ehdotuksemme vastineeksi välipäätökseen. Viimeistelemme vastineen asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Hyväksymisvaihe

 • Raportoimme PRH:n hyväksyvän välipäätöksen ja annamme ehdotuksemme vastineeksi hyväksyvään välipäätökseen. Viimeistelemme vastineen asiakkaan ohjeiden mukaisesti ja laadimme tarvittavat käännökset ja toimitamme ne vastineen yhteydessä.

Mahdollinen väitekäsittely

 • Mikäli tämän ohjelman puitteissa tehtyä myönnettyä patenttianne vastaan tehdään väite, puolustamme patenttianne laatimalla PRH:n pyytämät vastineet. Raportoimme väitteen ja teemme ehdotuksen vastineeksi ja toimitamme sen virastoon.

Hintaan sisältyvät kaikki viraston perimät maksut, mm. hakemusmaksu, vuosimaksut ja painatusmaksu.

Lisämaksulliset palvelut:

Kickstarter- / Indiegogo -kampanjat

 • Keksijälle tarjotaan mahdollisuutta joukkorahoituskampanjan laatimiseen yhteistyökumppanimme Norded kautta. Keksijä sopii kampanjan ehdot palveluntuottajan kanssa. Joukkorahoituspalveluntuottajalla on oikeus osuuteen kampanjan tuotosta.

Uudet patenttihakemukset

 • Hintaan sisältyy yksi patenttihakemus Suomessa. Patentin hakeminen ulkomailla ja seuraavat patenttihakemukset laskutetaan erikseen.

Hakutulosten analysointi ja kommentointi

 • Patenttihakujen tuloksiin tutustuminen on ensisijaisesti keksijän vastuulla, poislukien uutuusselvitys. Vastaamme kysymyksiin koskien hakutuloksia, mutta tuloksiin perehtymistä vaativat lausunnot laskutetaan erikseen, sovitun työtuntimäärän mukaan.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Juha Lempinen
+358 45 254 6965

Jorma Leitzinger

 • Toimitusjohtaja
 • Osakas
 • IoD