0 %
kehitystyöstä on päällekkäistä.
0 %
kehitystyöstä ei yllä innovaatioksi.
0 %
patenteista on turhia

Meitä ajaa eteenpäin halu ohjata ja auttaa asiakkaitamme suuntaamaan tuotekehitystä niin, että innovaatiotoiminta kohdistuu mahdollisimman lähelle tuotannonalan keskeistä teknologiaa.

Patenttien ja tavaramerkkien muodostaman kokonaisuuden suunnitelmallinen hyödyntäminen on ensisijaisen tärkeää. Meidän avullamme innovaatioiden suojaus kohdennetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista.

Innovation on Demand ®

Palvelukokonaisuus, jonka avulla yritys tarkentaa tuotannonalan teknologiakentästä ne alueet, joissa on optimaaliset liiketoimintamahdollisuudet kilpailun näkökulmasta.
Innovaatiotoiminta suunnataan näille alueille, ja samalla suunnitellaan, miten patentit ja tavaramerkit parhaiten tukevat liiketoimintaa vallitsevassa kilpailutilanteessa.
Näin varmistetaan, että liiketoimintastrategia ja IPR-strategia tukevat saumattomasti toisiaan.

ohjaus

IoDTM
ohjaus

Tarkennetaan alanne teknologiakentästä ne alueet, joilla osaamisenne on vahvaa, ja joissa on optimaaliset liiketoimintamahdollisuudet kilpailun näkökulmasta.

varmistus

IoDTM
varmistus ja suojaus

Suojaamme ne tuotteet ja palvelut, jotka tukevat liiketoimintaanne parhaiten.

optimointi

IoDTM
optimointi

Optimoidaan IPR-salkkunne sisältö joko karsimalla hyödyttömiä rekisteröintejä tai painottamalla niitä, jotka ovat liiketoiminnallenne optimaalisia.

Kuulumiset