Innovation on Demand® -palvelukokonaisuus

Meidän intohimona on ollut kehittää palvelukonsepti, joka tukee yrityksen optimaalista innovaatiotoimintaa ja kytkee patentoinnin ja tavaramerkit, osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Yrityksen keskeisiä menestystekijöitä on linjakas liiketoimintastrategia ja siihen liittyvä suunnitelmallinen innovaatiotoiminta.

Meidän IPR-toimijoiden näkökulmasta tähän toimintaan kiinteästi liittyvät järeät instrumentit, patentti ja tavaramerkki, ovat jääneet yrityksiltä hyvin usein hyödyntämättä. Puhutaan siitä, että liiketoimintastrategia ja IPR-strategia eivät ole linjassa, eivät tue toisiaan.

Useimmiten patentit nähdään yritykselle vain kustannuksena, eikä yritysjohto tai yrityksen IPR-ihmiset tiedä, ovatko ne hyödyllisiä, miten niitä pitäisi käyttää tai mitä niille pitäisi tehdä.

Optimaalisessa tilanteessa yritys tuottaisi vai sellaisia keksintöjä, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä. Yritys hakisi niille vahvan patentin, ja käyttäisi patenttiin liittyvää kielto-oikeuttaan kilpailuasemansa vahvistamiseksi tavalla, joka tukisi sen liiketoimintaa.

Tämän päivän maailmassa jopa kolmasosa tuotekehityksen tuloksista on täysin päällekkäistä aiemmin kehitetyn kanssa, ja kolme neljästä tuotekehityksen tuloksesta ei menesty markkinoilla, ja patentit ovat kustannuksia aiheuttava tukitoiminto erillään liiketoimintastrategiasta.

Yksi keskeinen syy tähän on se, että kehitettävät ratkaisut ovat usein keksijälähtöisiä. Vähän karrikoiden, keksinnöt liittyvät keksijän nykyiseen toimintaan ja osaamiseen. Näihin haetaan patentteja, jotka eivät välttämättä osu tuotannonalalle merkittävään tai tärkeään teknologiaan, ja joiden hyödyt liiketoiminnalle jäävät hämäriksi.

Innovation on Demand ® palvelukokonaisuus tukee yrityksesi innovaatiotoimintaa ja kytkee patentoinnin ja tavaramerkit, osaksi yrityksesi liiketoimintastrategiaa.

Optimaalisessa maailmassa yritys

 1. kohdentaisi tuotekehityksensä osumaan tuotannonalan merkittävimpään teknologiaan
 2. tuntisi kehitystrendit
 3. tuntisi olemassa olevat ratkaisut, ja niihin liittyvät kilpailijoiden patentit
  ja suuntaisi tulevaisuuden innovaatiotoimintansa ja IPR-suunnitelmansa sen mukaan.

Innovation on Demand ® palvelukokonaisuus tukee yrityksesi innovaatiotoimintaa ja kytkee patentoinnin ja tavaramerkit, osaksi yrityksesi liiketoimintastrategiaa.

Palvelukokonaisuuden ensimmäinen askel on se, että tarkennetaan tuotannonalan teknologiakentästä ne alueet, joilla yrityksen osaaminen on vahvaa, ja joissa on optimaaliset liiketoimintamahdollisuudet kilpailun näkökulmasta. Innovaatiotoiminta suunnataan näille alueille, ja samalla suunnitellaan, mitä suojauksella halutaan saada aikaiseksi

 • toimintavapaus
 • kilpailijoiden häirintä
 • Allianssit tai lisensointi
 • tulevaisuuden liiketoiminnat paaluttaminen jne.

Näin on varmistettu, että liiketoimintastrategia ja IPR-strategia tukevat saumattomasti toisiaan.

Näin kun toimitaan, yritykselle tietysti syntyy erilaisia IPR-oikeuksia. Koska teknologia ja liiketoiminta kehittyy jatkuvasti, ei salkun sisällön merkitys pysy ennallaan, vaan osa näistä suojauksista menettää merkityksensä ajan myötä. Suojauksien suhdetta liiketoimintaan ja menestyviin tuotteisiin on syytä tarkastella säännöllisesti ja optimoida salkun sisältöä joko karsimalla hyödyttömiä tai painottamalla niitä, joiden suhde liiketoimintaan ei ole optimaalinen. 

Varmistu, ohjaus ja optimointi: hyvä kierre, jossa IPR-strategia toimii parhaalla tavalla liiketoiminnan hyödyksi ja suojauksien 

 1. arvo
 2. merkitys liiketoiminnalle  
 3. ja niihin liittyvät toimenpiteet voidaan suunnitelmallisesti kytkeä liiketoimintastrategiaan, ja ollaan päästy tilanteeseen, jossa IPR:t ja innovaatiotoiminta tukevat saumattomasti toisiaan. 

Aloitus on helppoa! Buukkaa maksuton tapaaminen, niin jutellaan lisää.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Jorma Leitzinger
+358 400 437 811