EST 1935

fien
Hae

IPR-tietoa

Mikä patentti on? Mitä hyödyllisyysmallioikeudella tarkoitetaan? Näiltä sivuilta löydät yleistä tietoa IPR:ään liittyvistä käsitteistä.

Tutustu ensin muutamaan esittelyvideoon aiheesta:

Mikä patentti on?

Patentti on patenttiviranomaisen myöntämä kielto-oikeus, jolla voi kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti. Kielto-oikeus on määräaikainen (useimmissa maissa 20 v) ja alueellinen (maa- tai aluekohtainen).

Mitä voidaan patentoida?

Teollisesti valmistettava tai käytettävä laite, tuote, menetelmä tai käyttö, joka on uusi ja keksinnöllinen (eroaa olennaisesti ennestään tunnetuista), voidaan patentoida. Myös tietokoneohjelma yhdistettynä tekniseen sovellukseen, geneettistä tietoa sisältävä biologinen materiaali tai mikrobiologinen menetelmä ovat patentoitavissa. Patenttiviranomainen käyttää harkintavaltaansa siinä, onko keksinnöllisyystaso riittävä, ts. eroaako keksintö riittävän olennaisesti ennestään tunnetuista, vai kuuluuko keksintö (uutuudestaan huolimatta) ammattimiehen tavanomaisen taitamisen piiriin.

Miksi patentoidaan?

Patentointi on tehokas tapa suojata keksinnöt ja tuotekehitystulokset kilpailijoiden luvattomalta kopioinnilta. Jonkinasteista suojausta saadaan aikaan myös nopealla tuotekehityksellä ja valmistusmenetelmien salassapidolla, mutta useinkaan nämä keinot eivät sovellu tai riitä, jolloin patentointi on ainoa käyttökelpoinen suojamuoto. Patentoinnilla on merkitystä myös oman toimintavapauden turvaamisessa.

Lue lisää patenteista

Tavaramerkki on tunnus, jolla elinkeinonharjoittaja erottaa markkinoimansa tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada 1. vakiinnuttamisella ja/tai 2. rekisteröinnillä. Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista/palveluista. Tavaramerkkinä voi olla esim. sana, kuvio, kirjain, numero tai näiden yhdistelmä, henkilönnimi, tavaran tai sen päällyksen muoto, iskulause.

Lue lisää tavaramerkeistä

Hyödyllisyysmallioikeudella tarkoitetaan keksijälle hakemuksesta rekisteröityä yksinoikeutta keksintönsä ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Yksinoikeus on määräaikainen ja alueellinen kuten patentin antama yksinoikeus. Suomessa hyödyllisyysmalli on voimassa yhteensä enintään 10 vuotta (maksamalla uudistusmaksut 4 vuoden ja 8 vuoden kuluttua hakupäivästä).

Hyödyllisyysmallihakemus tehdään pääsääntöisesti kuten patenttihakemus, sillä ei kuitenkaan voi suojata menetelmäkeksintöjä. Keksinnöllisyysvaatimus on alhaisempi kuin patentilla suojattavan keksinnön osalta.

Lue lisää hyödyllisyysmalleista

Mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa. Tuotteella tarkoitetaan teollisesti tai käsityönä valmistettuja tavaroita sekä pakkauksia, pakkauksien ulkoasua, graafisia symboleita ja kirjasintyyppejä.

Lue lisää malleista

Kattavat online-tutkimukset selvittävät jo rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia haettavan tavaramerkin kanssa. Tutkimuksella voidaan selvittää niin Suomessa kuin muissakin maissa vireillä olevat tavaramerkkihakemukset sekä tavaramerkkirekisteröinnit, jotka saattavat muodostua esteeksi tavaramerkkirekisteröinnillenne. Tutkimukseen on suositeltavaa sisällyttää myös toiminimet ja sukunimet, jotka voivat myös muodostua esteeksi tavaramerkkirekisteröinnille.

Innovaatiosetelillä laadukkaita IPR-palveluita

Business Finlandin (entinen Tekes) tarjoama Innovaatioseteli-rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on tuote- tai palveluidea kansainvälisellä kasvupotentiaalilla. Innovaatioseteliä voi käyttää, jos yrityksellä on tarvetta ulkopuoliselle osaamiselle suunnitelmien tueksi ja toteuttamiseksi. Kansainvälistymisvaiheessa on tärkeätä muistaa huolehtia IPR-asioista; Omistatko brändisi? Tiedätkö mitä ulkomaiset kilpailijat ovat suojanneet?

Lue lisää Innovaatiosetelistä

1) Yrityksen nimi

Yrityksen nimisuunnitteluun on hyvä käyttää aikaa. Hyvä nimi on helppo muistaa ja sen käyttäminen on vaivatonta. Yrityksen nimeä on järkevä käyttää aina vain rekisteriin merkityssä muodossa. Näin asiakkaat, sopimus- ja
yhteistyökumppanit löytävät yrityksen helposti.

Voit tarkistaa www.ytj.fi palvelusta, onko miettimäsi yritysnimi vapaana.

2) Tavaramerkki

Tavaramerkin päätarkoitus on saada kuluttajat tunnistamaan tietyn yrityksen tuote (tavara tai palvelu) siten, että se
erottuu kilpailijoiden tarjoamista samanlaisista tai samankaltaisista tuotteista. Brändin rakennus käynnistetään samassa
yhteydessä.

Voit tarkistaa epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu/haku palvelusta, onko miettimäsi tavaramerkki vapaana.

3) Domain-nimi

Kannattaa miettiä huolellisesti domain-nimeä, myöskin ulkomaisten asiakkaiden näkökulmasta. Tavaramerkin, yrityksen
nimen ja domain-nimen yhtäaikainen ratkaiseminen johtaa usein parhaaseen lopputulokseen.

Voit tarkistaa www.domain.fi palvelusta, onko miettimäsi domain-nimi vapaana

Rekisteröitävät suojamuodot

Suojamuoto

Käyttötarkoitus

Voimassaoloaika

Patentti
Suojaa tuotteen, laitteen, menetelmän tai uuden käytön
20 vuotta,
(joissakin tapauksissa 25 v.)
Hyödyllisyysmalli
Suojaa tuotteen tai laitteen
10 vuotta (4+4+2)
Tavaramerkki
Keino erottua markkinoilla
Ikuinen, uudistaminen 10 vuoden välein
Mallioikeus
Suojaa tuotteen ulkomuodon
25 vuotta (5+5+5+5+5)
Toiminimi
Suojaa yrityksen nimen
Ikuinen, jos yritys toimii

Suojamuoto syntyy teoksen yhteydessä

Suojamuoto

Käyttötarkoitus

Voimassaoloaika

Tekijänoikeus
Suojaa teoksen
Elinikä + 70 vuotta
Liikesalaisuus
Suojaa tiedon millä taloudellista merkitystä
Kunnes tulee julkiseksi

Euroopan Patenttitoimiston toimeksiannosta haastateltiin n. 600 eurooppalaista pk-yritystä, ja kysyttiin mitä suosituksia he antaisivat yrityksen IPR-toimenpiteiden hoitamiseksi.

Katso suositukset

Buukkaa yhteinen hetki niin kerromme lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö