IPR-infoa Tavaramerkit Yleistä tietoa tavaramerkeistä

Yleistä tietoa tavaramerkeistä

Tavaramerkki on tunnus, jolla elinkeinonharjoittaja erottaa markkinoimansa tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada 1. vakiinnuttamisella ja/tai 2. rekisteröinnillä.

 

1. Tavaramerkki on vakiintunut, jos se on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palveluiden erityisenä merkkinä. Yleensä tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, mikäli kyseisellä merkillä varustettuja tuotteita on myyty ja markkinoitu Suomessa noin viiden vuoden ajan.

 

2. Tavaramerkin rekisteröintiä voidaan hakea kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tavaramerkkihakemuksen käsittelyvaiheina ovat hakemuksen muodollinen tutkiminen sekä hakemuksen asiallisten rekisteröintiedellytysten tutkiminen. Tällä hetkellä tavaramerkkihakemuksen käsittelyaika on Patentti- ja rekisterihallituksessa noin 7 kuukautta.

 

Yleisesti ottaen tavaramerkin rekisteröiminen on nopeampi ja riskittömämpi tapa saada yksinoikeus omaan tavaramerkkiin kuin tavaramerkin vakiinnuttaminen merkkiä käyttämällä. Tavaramerkkirekisteröinnin suoja alkaa jo hakemuksen sisäänjättöpäivästä. Vireillä oleva tavaramerkkihakemus sekä rekisteröintipäätös ovat selkeitä oikeusperusteita, kun on aihetta olettaa, että joku kilpailija loukkaa omaa tavaramerkkioikeutta.

 

A. Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista/palveluista. Tavaramerkkinä voi olla esim. sana, kuvio, kirjain, numero tai näiden yhdistelmä, henkilönnimi, tavaran tai sen päällyksen muoto, iskulause.

 

B. Tavaramerkkinä ei voida yleensä rekisteröidä merkkiä, joka:

 

 

1. Kun puhutaan toisiinsa sekoitettavista tavaramerkeistä, niin asiaa tarkastellaan yleensä ostajan näkökulmasta. Ovatko kaksi tavaramerkkiä niin samankaltaisia, että ostaja voi erehdyksessä luulla toista toiseksi? Merkkien sekoitettavuuteen vaikuttavat sekä itse merkkien visuaalinen ja foneettinen samankaltaisuus että niiden kattamien tuotteiden samankaltaisuus.

 

Ennen tavaramerkkihakemuksen jättöä on mahdollista tehdä ns. ennakkotutkimus, jolloin saadaan selville onko samankaltaisia tai identtisiä merkkejä jo rekisteröity tai haettu rekisteröitäviksi. Ennakkotutkimuksella mahdolliset rekisteröintiesteet selviävät ennen hakemuksen jättöä, jolloin tutkimuksen teettäminen on jo kustannussäästöjen vuoksi suositeltavaa.

 

2. Rekisteröitävä tavaramerkki ei saisi olla kuvaileva eli deskriptiivinen mutta se voi olla mielikuvia herättävä eli suggestiivinen. Ero deskriptiivisen ja suggestiivisen tavaramerkin välillä on usein hyvin häilyvä, mikä on nähtävissä myös eri oikeusasteiden päätöksistä. Deskriptiivisiä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä jotka selvästi "vihjaavat" tavaroiden laatuun tai muihin ominaisuuksiin, on paljon ja usein ne ovat myös hyvin onnistuneita ja suosittuja tavaramerkkejä. Esimerkkeinä ovat mm. PIZZA HUT, WINECOOLER ja TAYLOR MADE. Valitettavan usein tällainen tavaramerkki on rekisteröimiskelvoton. Lisäksi kilpailijoiden on helpompi jäljitellä kuvailevaa merkkiä. Tavaramerkkinä JUICY FRUIT voi olla erittäin vetävä ja myyvä, mutta asia tulee uuteen valoon silloin, kun tämän tavaramerkin haltija ei voikaan estää kilpailijaa käyttämästä tavaramerkkiä JUICY samankaltaisille tuotteille.

« Takaisin: Tavaramerkit