EST 1935

fien
Hae

LINK ja Leitzinger yhdistivät voimansa: innovaatiot syntyvät luovuuden ja tiedon liitosta

Tuotekehitykseen Suomessa käytettävästä rahasta 2,5 miljardia on sijoitettu huonosti. LINK Designin ja Leitzingerin yhteistyössä kehittämät palvelut lisäävät asiakasyritysten kehitystoiminnan tehoa ja kunnianhimoa.

Toimitusjohtajilla Jorma Leitzingerilla IPR-toimisto Leitzingeristä ja Jaakko Anttilalla LINKistä on yhteinen päämäärä: he haluavat auttaa asiakkaitaan innovointiprosessin systematisoimisessa, tehostaa jo olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämistä kehitystyössä sekä suojata syntynyttä osaamista tehokkaasti. Mitä näiden kahden yrityksen kumppanuus tarkoittaa käytännössä? Leitzinger ja Anttila valottavat yhteistyön taustoja.

Mitä hyötyjä LINKin ja Leitzingerin yhteistyössä syntyy?

Jorma Leitzinger: Leitzingerin Innovation on Demand -palvelukokonaisuus auttaa yrityksen asiakkaita suuntaamaan innovaatiotoimintaansa niille alueille, joista ne saavat eniten kilpailuetua. Samalla suunnittelemme tehokkaimman tavan suojata kehitetty osaaminen. Tätä palvelukokonaisuutta kehitämme yhdessä LINKin palvelumuotoilun kanssa. LINK puolestaan yhdistää meidän osaamistamme Go Innovate -palveluunsa, jossa kehitetään uusia tuote- tai palveluideoita tai ratkaistaan tuoteongelmia. Leitzingerin patenttitietokantojen datanlouhinnan avulla voimme rikastaa tuloksia selvittämällä, mitä aihepiiriin liittyvää on jo keksitty ja suojattu ja miten näitä innovaatioita voi hyödyntää kehitystyössä. Samalla etsimme myös uusille innovaatioille parhaat suojaustavat.

Jaakko Anttila: Go Innovate -palvelumme on tehokas tapa tuottaa nopeasti täysin uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja. Dokumentointi ja ideoiden analysointi on menestyksen avain – luova materiaali, ideat ja ratkaisuehdotuksen häviävät nopeasti, jos niitä ei dokumentoida. Työpajan jälkeen käymme tulokset läpi ja kuvannamme ne lopuksi informatiiviseen ja helposti hyödynnettävään visuaaliseen muotoon Go Innovate Bookletiksi. Dokumentoinnissa ideat kategorisoidaan, etsitään juuri-ideat ja harmonisoidaan ja tasa-arvoistetaan ne yhtenäisellä kuvantamisella. Tärkeässä roolissa on ideoiden toteuttamiskelpoisuuden analysointi. Haluamme antaa asiakkaalle oikeat tiedot päätöksenteon perusteeksi, ja tähän Leitzingerin keinoälysovellus tuo ratkaisun – dokumentoituja ideoita analysoidaan ja vertaan olemassa oleviin patentteihin. Se varmistaa todennäköisyyttä oikean polun valitsemiseen – väärän polun valitseminen voi tulla todella kalliiksi.

Mikä toi LINKin ja Leitzingerin yhteen?

Anttila: LINKin kaltaisen designtoimiston ja Leitzingerin edustaman IPR-toimiston yhteistyötä ei ainakaan tässä laajuudessa ole ennestään olemassa. Kukaan muu markkinoilla ei tarjoa palvelua, jossa tuote- ja palveluideointia rikastetaan syvällisellä IPR-analyysillä. Tuomme yhteen toisiaan täydentävää osaamista: keinoälyn hyödyntäminen ja uudet tekniset ratkaisut ovat meille molemmille tärkeä uusi kehityskohde. Verkostoitunut liiketoimintamalli on LINKin toiminnassa peruslähtökohta – siitä yrityksemme nimikin kertoo.

Leitzinger: Leitzingerillä on takanaan 86 vuoden historia ensin IPR-osaajana, ja sittemmin olemme laajentaneet osaamistamme innovaatiotoimintaan. Viitisen vuotta sitten päätimme määritellä uudestaan roolimme asiakkaiden näkökulmasta. Halusimme ymmärtää, miten voimme parhaiten auttaa asiakkaita ja mitä osaamista meiltä siihen tarvitaan. Yhteys LINKiin syntyi osana näitä pohdintoja. Kiehtovaa oli, että palaset meidän ja LINKin tekemisten välillä liittyivät toisiinsa luontevasti.

Anttila: Huomasimme heti ensikeskusteluista lähtien, että meillä on samanlaisia näkemyksiä ja yhteisiä intressejä. Arvostan leitzingeriläisten kunnianhimoista ja liiketoimintalähtöistä ajattelua. Tajusin, että pystymme yhdessä kehittämään uutta. Meillä on firmoina samanlainen ideologia asiakkaan innovaatiotoiminnan kehittämisestä, vaikkakin lähestymmekin sitä eri näkökulmasta. Mietimme koko ajan, miten pystymme rikastamaan palvelutarjoamaa, tietoa ja osaamista vieläkin pidemmälle. 


Missä ovat innovaatiotoiminnan pullonkaulat?

Anttila: Yritysten suunnittelijat ovat ammattitaitoista jengiä ja heillä on paras tietämys aihepiirin ratkaisuista. Tämä on vahvuus, mutta joskus myös haaste – toisaalla kehitettyjä ratkaisuja ei vaan ehditä riittävästi pohtimaan. Välillä on myös puutetta systemaattisuudesta ja prosesseista, joilla uusia ideoita voi viedä eteenpäin ja arvioida niiden merkitystä. Kehittämisen menetelmät ovat usein hyvin teknisiä. Se ei johdu ihmisten osaamisen tai kiinnostuksen puutteesta vaan taustasta. Luovien ja diskursiivisten menetelmien hyödyntämisellä saadaan aikaan parempaa suunnittelua.

Leitzinger: Usein yrityksissä seurataan vain oman toimialan ratkaisuja ja keksitään sitä mitä on aina keksitty. Ei ole harvinaista, että vaikka käytetään paljon resursseja ideoiden synnyttämiseen ja tuotekehitykseen, niin silti päädytään ratkaisuun, jonka joku muu on jo kehittänyt. Tyypillinen tilanne on myös se, jossa johdon pitää tehdä päätöksiä esimerkiksi 15 idean välillä, ja kovaäänisin idean esittelijä voittaa. Kun tietoa on enemmän, päätöksenteko helpottuu. Tiedon avulla voidaan myös arvioida kilpailutilannetta ja rahoittajien kiinnostusta.

Anttila: Asioita voi tutkia hamaan tappiin asti, mutta johonkin on myös pystyttävä vetämään raja ja tehtävä päätöksiä. Meidän yhteistyömme tähtää nimenomaan päätöksenteon nopeuttamiseen, mutta tuettuna tiedolla siitä, miten suunniteltu idea liittyy olemassa olevaan teknologiaan ja markkinakysyntään.

Mikä ratkaisee innovaatiokisan voittajat?

Anttila: Yritysjohdon pitäisi ennakoida muutosvoimia ja niiden aiheuttamia uhkia ja mahdollisuuksia vähintään kerran vuodessa ja sama pätee tuote- ja palvelukehitykseen. Haasteena on pysyä pirun herkkänä ja avarakatseisena. Isoilla teknologiateollisuuden vientiyrityksillä on jo vahva innovaatiokulttuuri, mutta kiinnostavimpia ovat haastaja-asemassa olevat yritykset, joilla on nälkä rynniä markkinalla eteenpäin ja jotka haluavat päästä markkinajohtajan asemaan.

Leitzinger: Koronarokotteiden ennätysnopea kehittäminen ja tuominen markkinoille on esimerkki siitä, miten nopeasti tuloksia voi saada aikaan, kun innovointi on tavoitteellista. Tärkeää on asenne: yritysten on oivallettava, että asiat voi tehdä paremmin, ja sitouduttava kehittymään. Kaikkea ei tarvitse muuttaa vuorokaudessa, vaan rohkeutta on myös uuden kokeileminen pala kerrallaan. Paremmaksi edetään vaiheittain.

Anttila: Kaikki menestystuotteet ovat joskus olleet pelkkiä ideoita. Tuotekehityksen pitäisi prosessinomaisesti tuottaa kriittistä ideoiden massaa koska se on raaka-ainetta kehittämiselle. Jos ideoita on vähän ja nekin osoittautuvat vääränlaisiksi, sinulle jää tyhjä käsi.

LINK Designin Go Innovate -palvelu à https://linkdesign.fi/innovointi/

Leitzingerin Innovation on Demand -palvelu à https://www.leitzinger.fi/innovation-on-demand

Jaakko Anttila on LINK Designin toimitusjohtaja, jonka missiona on lopettaa turhan suunnittelu ja turha suunnittelu.
Jorma Leitzinger on Leitzingerin toimitusjohtaja, jolle Innovation on Demandin kehittäminen on sinisen meren matka.

jaakko-anttila-link-design

Jaakko Anttila on LINK Designin toimitusjohtaja, jonka missiona on lopettaa turhan suunnittelu ja turha suunnittelu.

jorma-leitzinger-leitzinger

Jorma Leitzinger on Leitzingerin toimitusjohtaja, jolle Innovation on Demandin kehittäminen on sinisen meren matka.

Jätä yhteydenottopyyntö